Búsqueda de artículos para empresas

Jak snadno přesunu klienty ESET Remote Administrator (ERA) z jednoho serveru na jiný?

Abyste mohli přesunout klienty ze "Starého serveru" na "Nový server", Eset Remote Administrator (ERA) musí být spuštěn na obou serverech. Poté je teprve můžete nasměrovat, aby se začali hlásit k "Novému serveru". Postupujte tedy dle následujících kroků:

  1. V ERA konzoli se připojte ke "Starému serveru".
  1. Na záložce Clients vyberte všechny klienty, které jsou připojeny ke "Starému serveru".
  1. Klikněte pravým tlačítkem na označené klienty a zvolte New Task Configuration Task.

obr. 1-1

  1. V dialogovém okně Configuration for Clients, klikněte na Create....

obr. 1-2

  1. V konfiguračním editoru přejděte na větev ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus ESET Kernel Setup → Remote Administration.

obr. 1-3

  1.  Změňte Server address na "Nový server" (bez http://), nebo použijte IP adresu "Nového serveru" ve formátu xxx.xxx.xx.x (opět bez http://)
  1. K nastavení aktualizačního serveru přejděte na Update moduleProfileSetup.

obr. 1-4

  1. V parametrech Update server vložte IP adresu NOVÉHO SERVERU (http://xxx.xxx.x.x:xxxx).
  1. Jakmile budete požádáni o uložení změn, zavřete Konfigurační editor a klikněte na Yes.
  1. Během několika minut (v závislosti na nastavení intevalu mezi spojeními na server) klienti převezmou změny konfigurace a začnou se hlásit k "Novému serveru".