Búsqueda de artículos para empresas

Ako vrátim späť aktualizácie (rollback) vírusovej databázy? (ERA 5.x)

Problém

 • Nová aktualizácia vírusovej databázy nie je stabilná alebo je poškodená.
 • Vrátenie zmien na predošlú verziu vírusovej databázy a zakázanie aktualizácie na určitú dobu
 • Povolonie akualizácií ak boli zakázané na neurčítú dobu

POZNÁMKA:

Vrátit zmeny možno aj na viacerých pracovných staniciach naraz pomocou ESET Remote Administrator Console (ERAC). Ak pracovná stanica nereaguje na príkazy od ESET Remote Administrator, môžte vrátiť zmeny na pracovných staniciach.

Riešenie

 1. Vrátenie aktualizácií späť (rollback) pomocou konzoly ESET Remote Administrator (ERAC)

  1. Otvorte konzolu ESET Remote Administrator (ERAC) kliknutím na Štart →  Všetky programy →  ESET →  ESET Remote Administrator Console.
    
  2. V záložke Clients vyberte z kontextového menu Actions → New Task → Rollback Virus Database Task.
  3. V okne Rollback Virus Database Task vyberte trvanie pozastavenia aktualizácií vírusovej databázy z rozbaľovacieho menu Disable for a kliknite na Next. Po uplynutí nastavenej doby budú aktualizácie vírusovej databázy na klientských staniciach automaticky pokračovať.

  Varovanie!

  Z dôvodu závažnej chyby spôsobujúcej zlyhanie systému (blue screen) aplikujte úlohu Rollback Virus Database Task iba na ESET Endpoint Antivirus a ESET Endpoint Security verziu 5.0.2225.0 alebo novšiu.

  Dôležité!

  Ak zvolíte Infinite, aktualizácie vírusovej databázy na klientoch nebudú pokračovať, pokým ich ručne neobnovíte. Ak tak chcete urobiť, vyberte Enable previously disabled updates v okne Rollback Virus Database Task a postupujte podľa pokynov popísaných nižšie pre vykonanie danej úlohy. Neodporúčame, aby ste pozastavili aktualizácie vírusovej databázy na dobu neurčitú, pokiaľ k tomu nedostanete pokyn od zákazníckej podpory firmy ESET, pretože vaša vírusová databáza bude postupne zastaraná, čo môže spôsobiť vystavenie bezpečnostným rizikám.

  Obr. 1-1

  1. V okne Select Clients rozbaľte položku All clients pre zobrazenie klientov vo vašej sieti. Ak chcete použit danú úlohu pre všetkých klientov, presuňte All clients do okna Selected items. Ak chcete použit úlohu iba pre vybraných klientov, držte tlačidlo CTRL, vyberte klientov pre ktorých chcete obmedziť aktualizácie a potom ich presuňte do okna Selected items.

  Obr. 1-2

  1. Kliknite na tlačidlo Finish pre vykonanie úlohy. Aktualizácie vírusovej databázy budú teraz obmedzené na dobu ktorú ste zadali.

  Obr.1-3

 2.  Vrátenie aktualizácií späť (rollback) na jednotlivých klientských pracovných staniciach

  Ak niektorá klientská pracovná stanica nereaguje na príkazy ESET Remote Administrator, možete vykonať vrátenie späť (rollback) na tejto pracovnej stanici. Ak tak chcete urobiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte hlavné programové okno dvoj-klikom na ikonku ESET v oblasti oznámení Windows (systémová lišta), alebo kliknutím na Štart → Všetky programy → ESET → ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.
  2. Stlačte klávesu F5 pre zobrazenie okna s rozšírenými nastaveniami, rozbaľte položku Aktualizácia, kliknite na Pokročilé a následne kliknite na Vrátiť zmeny.

  Obr. 2-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. V okne Obnova aktualizačných súborov zvoľte dobu po ktorú chcete obmedziť aktualizácie vírusovej databázy v rozbaľovaciom menu Časový interval a kliknite na OK.

   Obr. 2-2

  Dôležité!

  Ak zvolíte Do odvolania, aktualizácie vírusovej databázy na klientské pracovné stanice nebudú pokračovať, pokým ich ručne znovu nespustíte. Ak tak chcete urobiť, stlačte F5 a zobrazí sa okno s rozšírenými nastaveniami, rozbaľte Aktualizácia → Pokročilé a kliknite na Povoliť aktualizácie. Neodporúčame, aby ste pozastavili aktualizácie vírusovej databázy na dobu neurčitú, pokiaľ k tomu nedostanete pokyn od zákazníckej podpory firmy ESET, pretože vaša vírusová databáza bude postupne zastaraná, čo môže spôsobiť vystavenie bezpečnostným rizikám.

  Obr. 2-3
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne