Búsqueda de artículos para hogar

Jak zjistím že mám v počítači vir nebo jiný škodlivý software?

Zde naleznete příklady nepřirozeného chování systému, ze kterých je možné usuzovat, že máte napadený počítač.

POZNÁMKA:

Zatímco tyto příklady jsou jedněmi z nejběžnějších symptomů napadeného systému, je třeba brát v úvahu, že za nimi mohou stát příčiny, které nezpůsobil škodlivý software, ale naopak vzájemná nekompatibilita nainstalovaného softwaru/hardwaru anebo nestabilita systému. Pokud nedokážete dle níže uvedených symptomů určit, zda máte infikovaný systém, klikněte na tento odkaz.

Projevy působení škodlivého softwaru na nainstalovaný systém ESET:

 • Software ESET se bezdůvodně vypíná a není možné jej znovu spustit.
 • Software ESET nalezne hrozbu, případně opakovaně zobrazuje červené okno s varováním: Nalezena infiltrace.
 • Často se zobrazují výstrahy firewallu ESET upozorňující na neznámý program.

Projevy působení škodlivého softwaru na internetové připojení:

 • Při pokusech načítat konkrétní stránky se zobrazí hlášení "Stránku nelze zobrazit".
 • Internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) se zasekne, zamrzne anebo přestane reagovat.
 • Změní se domovská stránka internetového prohlížeče.
 • Internetový prohlížeč Vás přesměruje na jinou stránku namísto toho, aby zobrazil tu, jenž jste zadali.
 • Prohlížeč zobrazuje větší množství kontextových ("vyskakovacích") oken.
 • V horní části okna prohlížeče se objevují nové, často zvláštní nástrojové sady/lišty.

Projevy působení škodlivého softwaru na výkon systému:

 • Počítač pracuje znatelně pomaleji než obvykle.
 • Počítač se "zasekává", "zamrzá" anebo nereaguje.
 • Na pracovní ploše se objeví neznámé ikony.
 • Počítač se samovolně restartuje (mimo restarty po nainstalování aktualizací systému Windows apod.).
 • Zobrazují se neobvyklá chybová hlášení (např. zprávy o tom, že chybí/byly poškozeny soubory/adresáře).
 • Nedaří se spustit některý z nástrojů: ovládací panely, správce úloh, editor registru, nebo příkazový řádek.
 • Systémovým administrátorům doporučujeme tento článek s návodem jak obnovit přístup k těmto systémovým nástrojům, které blokuje škodlivý software: Infiltrace zablokovala přístup k nástrojům: ovládací panely, správce úloh, editor registru a příkazový řádek.

Projevy působení škodlivého softwaru na email:

 • Do Vaší poštovní schránky přichází zprávy bez odesílatele nebo bez předmětu.
 • Jiným lidem přichází zprávy z Vaší emailové adresy s nainstalovaným emailovým klientem (např. Microsoft Outlook, Outlook Express/Windows Mail, Windows Live Mail a Mozilla Thunderbird)
  • Pro bližší informace o formách spamu si prosím přečtěte tento článek z naší databáze znalostí: Jak rozpoznám spam?

Pokud jste ve Vašem systému rozpoznali některý z výše uvedených projevů, klikněte na tento odka