Base de conocimiento ESET

Myslím, že mám zavírený počítač - čo mám robiť?

Problém

 1. Máte podozrenie, že váš počítač je napadnutý ví­rusom alebo malvérom (napr. Poweliks)

ALEBO

 1. Technická podpora spoločnosti ESET vám odporučila vykonať predbežné kroky pre vyriešenie problému s malvérom

Riešenie

Dôležité!

 • Odstraňovanie ví­rusov býva vo všeobecnosti bezpečné, avšak môže so sebou niesť riziko straty údajov. Odporúčame vám preto, aby ste si pred tým, ako budete pokračovať, zálohovali všetky dôležité alebo cenné súbory z vášho počí­tača.
 • Ak sa na zavírenom počí­tači nemôžete pripojiť na internet, pozrite si nasledujúci článok databázy znalostí­:
 • Ak váš bezpečnostný produkt ESET zachytil hrozbu a chcete sa o nej dozvedieť viac, môžete si prezrieť ESET Virus Radar (len v anglickom jazyku).
 1. Vytvorte si záložku/uložte tento článok na disk
  Pred pokračovaní­m odporúčame vytvoriť záložku na tento článok vo vašom prehliadači, vytlačiť článok alebo ho zobraziť na inom zariadení,­ aby ste sa k nemu mohli ľahko vrátiť a pokračovať ďalší­m krokom (naprí­klad v kroku č. 4 budete po reštarte počítača v Núdzovom režime (Safe mode) pokračovať v postupe uvedenom v tomto článku).
   
 2. Vylúčte prítomnosť aktuálne rozšírených hrozieb
  Pre kontrolu vášho systému a odstránenie prípadných hrozieb sa riaďte krokmi popísanými v nasledujúcich článkoch databázy znalostí spoločnosti ESET:
 1. Sputite nástroj ESET Rogue Application Remover (ERAR)
  Nástroj ESET Rogue Application Remover (ERAR) slúži na detekciu a odstránenie falošných aplikácií, ktoré vykonávajú neželané zmeny v registroch systému.
  • Spustite nástroj ERAR podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy znalostí:
  • Ak nástroj ERAR nedokáže odstrániť nájdené falošné aplikácie, prípadne žiadnu takúto aplikáciu nenájde, pokračujte na krok č. 4 (spustite ESET Online Scanner).
    
 2. Spustite kontrolu počítača 
  Pokiaľ máte nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET, spustite kontrolu počítača. Pokiaľ bezpečnostný softvér ESET nainštalovaný nemáte, spustite nástroj ESET Online Scanner (s použitím predvolených nastavení). Môžete ho spustiť podľa postupu v nasledujúcom článku databázy znalostí: 

  Dôležité!

  Nájdené infiltrácie ponechajte vždy v karanténe. Súbory, ktoré sú umiestnené v karanténe, nemôžu nič vykonať a nemajú prístup k ostatným súborom na disku – sú v šifrovanom formáte a v prípade potreby môžu byť podrobené analýze.
   
 3. Reštartujte počítač a sledujte správanie systému
  Ak po vykonaní krokov č. 1-4 reštartujete počítač a problémy, ktoré vás priviedli k tomuto článku, sa už viac neprejavujú, nasledujúci krok môžete vynechať. Ak problémy pretrvávajú, prejdite na krok č. 6.

  Poznámka:

  Ak kroky 1-4 zmiernili prejavy problémov, avšak nebolo možné dokončiť jeden alebo viacero z týchto krokov, odporúčame sa vrátiť a skúsiť tento krok/tieto kroky vykonať znova.
   

 4. Vytvorte protokoly na odoslanie technickej podpore spoločnosti ESET
  Kópiu protokolu kontroly, protokolu zachytených infiltrácií a protokolu vytvoreného nástrojom ESET SysInspector odošlite technickej podpore spoločnosti ESET. Pri vytváraní protokolov postupujte podľa inštrukcií v nasledujúcich článkoch databázy znalostí: