Búsqueda de artículos para empresas

Ako vzdialene nakonfigurujem klientské stanice pomocou konfiguračného .xml súboru?

Ak zmeníte alebo vytvoríte konfiguračný .xml súbor v ESET Configuration Editor, stále ešte musíte tieto zmeny implementovať na klientských počítačoch na sieti. Použite tento postup na to, aby ste aplikovali aktualizované nastavenia:
  1. V hlavnom menu ESET Remote Administrator Console (ERAC) kliknite na File → New Task. Vyberte Configuration a kliknite na OK.
  2. Obr. 1-1

  3. Kliknite na Select...  a vyhľadajte .xml súbor, ktorý ste vytvorili v ESET Remote Administrator Console. Dvojklikom na .xml súbor potvrďte voľbu a kliknite na Next.
  4. Figure 1-2

  5. Použite konfiguračný .xml súbor pre vami vybrané klientské stanice tak, že každého klienta presuniete myšou do stĺpca Selected items. Kliknite na Ďalej.


  6. Obr. 1-3
  7. Zobrazí sa okno so súhrnom informácií obsahujúce typy úloh a zoznam klientských staníc na aktualizáciu. Kliknite na Finish pre ukončenie nastavení aktualizácie.

Obr. 1-4