Base de conocimiento ESET

Čo je ESET Remote Administrator (ERA) Policy Manager a ako funguje? (5.0)

ERA Policy Manager je nástroj určený pre administrátorov na vytváranie konfiguračných politík (nastavení, pravidiel, reportov, atď.) a na ich následné nasadzovanie u jednotlivých používateľov, podskupín, alebo celých sietí podľa potreby. Politiky sa nasadzujú podľa hierarchie, v ktorej je podradená politika nútená prebrať nastavenia nadradenej politiky.

Medzi primárne funkcie Správcu politík (Policy Manager) patria vytváranie, upravovanie a odstraňovanie politík. Otvorte Správcu politík kliknutím na Tools → Policy Manager.
  • Pre vytvorenie novej politiky kliknite na Add New Child Policy.

  • Pre upravenie už existujúcej politiky ju vyberte v Štruktúre politík vľavo a kliknite na Edit... pre otvorenie Configuration Editor (Editora konfigurácií).

  • Ak potrebujete odstrániť politiku, vyberte ju v Štruktúre politík a kliknite na Delete Policy....

Každá politika ma dva základné atribúty pomocou ktorých sa dá určíť ako sa budú prenášať aktívne parametre nastavení na podradené politiky (ich zoznam nájdete v sekcii Policy attributes & actions):
  • Force over any children policy - prenesie všetky aktívne parametre na podradené politiky. Ak sa podradená politika odlišuje, zmiešaním sa do nej prenesú všetky aktívne parametre nadradenej politiky.

  • Down replicable policy - aktivuje replikáciu do podradených politík, t.j. môže platiť ako prednastavená politika pre podradené servery a tiež ju možno priradiť klientom pripojeným na podradené servery.
 
Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

POZNÁMKA:

Pre dodatočné informácie ohľadom politík si prosím prečítajte sekciu Policies (Politiky) v ESET Remote Administrator - Používateľská príručka.