Base de conocimiento ESET

Ako si môžem overiť, že aktualizácie produktov ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivírus prebiehajú v poriadku?

Problém

 • Overenie sťahovania najnovších aktualizácií vírusovej databázy

Podrobnosti

Štandardne produkty ESET kontrolujú dostupnosť nových aktualizácií každú hodinu. Aktualizácie vírusovej databázy a často aj aktualizácie komponentov programu sú dostupné vždy raz každý deň.

Riešenie


Verzie 7.x a 6.x

Súčasná Verzia vírusovej databázy je:  

 

Obr 1-1

 1. Otvorte hlavné okno programu ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Kliknite na Aktualizácia.
 3. Ak sa vám zobrazí správa Vírusová databáza je aktuálna, znamená to, že aktualizácia nie je potrebná. Ak sa vám táto správa nezobrazí, kliknite na Aktualizovať teraz.
 4. Ak aktualizácia neprebehla úspešne, stlačte klávesy CTRL + U na vašej klávesnici, pre zobrazenie okna Nastavenie prihlasovacích údajov. Prosím ubezpečte sa, že prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali na váš email, je zadané korektne, a kliknite na OK. Ak ste stratili alebo zabudli vaše prihlasovacie meno a heslo pre aktualizáciu programu, môžeme vám ich zaslať na tomto odkaze.

  Obr. 1-2


Verzia 5

 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET v paneli notifikácii systému alebo kliknutím na Štart → Všetky programy → ESET → ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus.
 2. V hlavnom menu vyberte Aktualizácia.
 3. Ak vidíte Vírusová databáza je aktuálna, znamená to, že aktualizácia nie je potrebná. Schopnosť úspešne aktualizovať môžete tiež overiť kontrolou času záznamu Posledná úspešná aktualizácia: (viď Obr. 1-1) alebo porovnaním najnovšej verzie vírusovej databázy (uvedenej nižšie) s verziou uvedenou v programe:

  Aktuálna verzia vírusovej databázy je:  

  Obr. 1-1

 4. Ak sa nezobrazuje verzia databázy ako v kroku 3, kliknite na Aktualizovať vírusovú databázu.
 5. Ak aktualizácia prebehla úspešne, môžete skončiť prácu s touto časťou programu. Ak program ohlási chybu nesprávneho užívateľského mena alebo hesla, kliknite na Zrušiť a potom na Nastaviť meno a heslo....

   

  Obr. 1-2

 6. V okne Aktivácia produktu vyberte možnosť Aktivovať použitím prihlasovacieho mena a hesla a kliknite na Ďalej.
 7. Uistite sa, že Vaše prihlasovacie meno a heslo sú vložené správne a kliknite na Aktivovať.

  Nižšie uvedené údaje slúžia iba ako PRÍKLAD:

  Prihlasovacie meno: EAV-12345678

  Prihlasovacie heslo: abcde12345 

  Dôležité:

  Meno a heslo zadávajte presne v takom tvare ako sú napísané.

  - V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčku v používateľskom mene nie je možné vynechať.
  - Heslo má desať znakov, všetky písmená v hesle sú malé.
  - Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte si pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky (medzeru) za menom alebo heslom.
  - V hesle sa nepoužíva písmeno L - malé písmeno L je totiž ľahko zamenitelné s císlicou 1.
  - Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

   

  Ak ste zabudli Vaše registračné údaje alebo licencie vášho produktu, môžete si ich nechať preposlať zadaním Vášej registračnej e-mailovej adresy na tomto odkaze.


Verzia 4.x a 3.x

 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET v paneli notifikácií systému alebo kliknutím na Štart → Všetky programy → ESET → ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus.
 2. Z hlavného menu programu vyberte Aktualizácia (viď Obr. 1-3).
 3. V strede okna by sa mal nachádzať nápis: Aktualizácia nie je potrebná - vírusová databáza je aktuálna.

  Môžete tiež overiť čas záznamu Posledná úspešná aktualizácia alebo porovnaním najnovšej verzie vírusovej databázy (uvedenej nižšie) s verziou uvedenou v programe.

  Aktuálna verzia vírusovej databázy je:  

   

  Obr. 1-3

 4. Ak sa nezobrazuje verzia databázy ako v kroku 3, kliknite na Aktualizovať vírusovú databázu (viď Obr. 1-3).
 5. Ak aktualizácia prebehla úspešne, môžete skončiť prácu s touto časťou programu. Ak program ohlási chybu nesprávneho prihlasovacieho mena alebo hesla, kliknite na Zrušiť, potom kliknite na Nastaviť meno a heslo.... Objaví sa okno Nastavenie prihlasovacích údajov.

  Uistite sa, že Vaše prihlasovacie meno a heslo sú vložené správne. Nižšie uvedené údaje slúžia iba ako PRÍKLAD:

  Prihlasovacie meno: EAV-12345678

  Prihlasovacie heslo: abcde12345 

  Dôležité:

  Meno a heslo zadávajte presne v takom tvare ako sú napísané.

  - V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčku v používateľskom mene nie je možné vynechať.
  - Heslo má desať znakov, všetky písmená v hesle sú malé.
  - Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte si pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky (medzeru) za menom alebo heslom.
  - V hesle sa nepoužíva písmeno L - malé písmeno L je totiž ľahko zamenitelné s císlicou 1.
  - Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

   

  Ak ste zabudli Vaše registračné údaje alebo licencie vášho produktu, môžete si ich nechať preposlať zadaním Vášej registračnej e-mailovej adresy na tomto odkaze.

 6. Kliknite na OK a skúste znovu aktualizovať kliknutím na Aktualizovať vírusovú databázu.

Vaše hodnotenie článku:

Vaša odpoveď bude použitá na zvýšenie kvality našej dokumentácie. Požiadavky o pomoc pri riešení problémov zasielajte prosím štandardnou cestou, t.j. kontaktovaním Technickej podpory cez príslušný formulár na našej stránke. Ďakujeme.