Base de conocimiento ESET

Ako vložím používateľské meno a heslo do programu? (3.0)

ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus 3.0 kontrolujú dostupnosť aktualizácií pravidelne každú hodinu. Vírusová databáza je aktualizovaná minimálne raz denne, priebežne sú aktualizované aj programové moduly. Ak nemáte nastavené užívateľské menoheslo (alebo je zle nastavené) , aktualizácia neprebehne. Nasledovným postupom sa môžete uistiť, že máte správne nastavené užívateľské meno a heslo.

 1. Kliknutím na ikonu ESET Smart Security   alebo ESET NOD32 Antivirus  na paneli úloh (vpravo dole vedľa ukazovateľa systémového času) otvorte hlavné okno programu.
 2. Kliknite na Aktualizácia a následne na Nastaviť meno a heslo.
   
 3. Uistite sa, že Vaše užívateľské meno a heslo je vložené správne. Môže byť jedine v nasledujúcom tvare (pozor uvedené údaje slúžia len ako príklad):

  Užívateľské meno: EAV-1234567
  Heslo: abcde12345


   
 4.  Kliknite na OK a následne na Aktualizovať vírusovú databázu.
 5. Ak ste neboli vyzvaní zadať užívateľské meno a heslo, údaje boli vložené správne. Ak ste však boli vyzvaní vložiť tieto údaje, stlačte Zrušiť a opakujte kroky 2 a 3. Uistite sa, že ste nalogovaní pod účtom, ktorý má administrátorské práva.

Súvisiace články:

Ako zadám do programu užívateľské meno a heslo ?

Ako zadám do programu užívateľské meno a heslo (2.7)?