Base de conocimiento ESET

Je jednoduchý spôsob ako presuniem klientov ESET Remote Administrator (ERA) z jedného servera na druhý? (5.x)

Ak chcete v ESET Remote Administrator (ERA) zmeniť server na ktorý sa pripájajú Vaše klientské stanice zo STARÝ_SERVER na NOVÝ_SERVER, musí byť ERA Server nainštalovaný a spustený na oboch serveroch. Nasmerujte prosím všetky klientské stanice (klientov) pod správou servera STARÝ_SERVER tak, aby sa hlásili serveru NOVÝ_SERVER podľa tohoto postupu:

 1. V konzole ERA sa pripojte na STARÝ_SERVER.
 2. Na karte Clients vyberte všetkých klientov pripájajúcich sa na STARÝ_SERVER.
 3. Kliknite pravým tlačítkom myši na označených klientov a vyberte New TaskConfiguration Task.
 4. V dialógovom okne Configuration for Clients kliknite na Create….

  Obr. 1-1

 5. V Konfiguračnom editore zvoľte Windows desktop v5 KernelSettingsRemote administration, a následne kliknite na Primary server address.
 6. V poli Value zadajte adresu nového servera ako NOVÝ_SERVER (bez http://), alebo použite IP addresu servera NOVÝ_SERVER, vo forme xxx.xxx.xx.x (znovu bez http://).  Obr. 1-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 7. Pre konfiguráciu parametra update server zvoľte posupne Windows desktop v5UpdateProfile Settings, a následne kliknite na Update server.
 8. V poli Value zadajte IP addresu servera NOVÝ_SERVER (http://xxx.xxx.x.x:xxxx).  Obr. 1-3
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 9. Zatvorte Konfiguračný editor a kliknite na Yes pre uloženie nových nastavení.
 10. V závislosti od nastavenia Interval between connections to server si po zadanej dobe klienti osvoja nové nastavenia a začnú sa hlásiť na nový server.