Base de conocimiento ESET

Čo je Rodičovská kontrola a na čo slúži? (5.x)

Rodičovská kontrola je nová funkcionalita v ESET Smart Security 5, ktorá pomáha rodičom chrániť svoje deti pri používaní Internetu. Rodičovská kontrola zahŕňa plne prispôsobiteľné používateľské role, filtrovanie obsahu Internetu a zaznamenávanie aktivity používateľa. Tento článok obsahuje základný prehľad modulu Rodičovskej kontroly, popis hlavných funkcionalít a zdroje databázy vlastností, ktoré vám pomôžu maximalizovať využitie funkcionality Rodičovská kontrola.

Modul rodičovskej kontroly

Hlavné funkcionality

Rozšírené nastavenia

Modul rodičovskej kontroly:

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart Programy ESET ESET Smart Security.
 2. Kliknite na Nastavenia Rodičovská kontrola.


Obr.1-1

V module rodičovskej kontroly nájdete funkciu rýchleho vypnutia/zapnutia modulu, ako aj zoznam aktívnych používateľských účtov Microsoft Windows. Príkaz Vypnúť rodičovskú kontrolu dočasne modul deaktivuje a to na dobu, ktorú nastavíte. Rodičovskú kontrolu môžete kedykoľvek aktivovať kliknutím na príkaz Zapnúť rodičovskú kontrolu. Pre podrobný návod ako zapnúť/vypnúť rodičovskú kontrolu si prečítajte tento článok databázy znalostí:

 
Obr.1-2

Rodičia môžu nastavenia rodičovskej kontroly proti neželanej zmene ochrániť heslom. Pre podrobný návod ako nastaviť heslo pre rodičovskú kontrolu si prečítajte tento článok databázy znalostí:

 
Obr.1-3

Hlavné funkcionality:


Obr.1-4

 • Blokovanie internetových stránok: Ďalšou z kľúčových vlastností Rodičovskej kontroly je schopnosť zablokovať používateľovi prístup k nevhodnému obsahu pomocou blokovania vybraných internetových stránok. Táto funkcionalita je plne konfigurovateľná tak, aby mohli rodičia zablokovať prístup konkrétnym používateľom pomocou kategorizácie do rolí používateľa.
 • Zablokovanie prístupu podľa kategórií obsahu: Rodičia môžu zablokovať prístup jednotlivým roliam používateľa pridávaním / odoberaním položiek zo zoznamu kategórií. Ak je zaškrtávacie políčko kategórie označené, kategória je povolená. Zrušením označenia môže rodič zablokovať prístup na kategóriu pre špecifický používateľský účet. Ak prejdete kurzorom myši nad ľubovoľnú kategóriu v popisnom paneli (vpravo) sa zobrazí zoznam typov internetových stránok, ktoré pod kategóriu spadajú.
 • Sledovanie aktivity: Poskytuje prehľadný záznam aktivity modulu Rodičovskej kontroly (blokované stránky, účet pre ktorý bola stránka zablokovaná, dôvod, atď.), ktorý umožňuje monitorovať aktivitu spojenú s Internetom na vašom počítači.
 • Rýchly výber: Rodičia môžu rýchlym spôsobom zvoliť výber preddefinovanej používateľskej role (Dieťa, Dospievajúci, Rodič), alebo nastavenia zoznamu povolených kategórií skopírovať z už vytvoreného používateľského účtu pomocou príkazu Kopírovať.

Rozšírené nastavenia:

Nastavenia rodičovskej kontroly nájdete takisto v Menu rozšírených nastavení. V strome rozšírených nastavení môže používateľ:

 • Pridať / Zmeniť / Odstrániť používateľské účty
 • Povoliť / Zablokovať kategórie pre používateľské účty
 • Pridať / Zmeniť / Odstrániť internetové stránky zo zoznamu výnimiek

Ak chcete meniť nastavenia Rodičovskej kontroly v menu rozšírených nastavení:

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart Programy ESET ESET Smart Security.
 2. V hlavnom okne programu, stlačte F5. Otvorí sa menu rozšírených nastavení. Toto menu môžete otvoriť aj kliknutím na ikonu stavu ochrany (v pravom hornom rohu hlavného okna) a výberom možnosti Správa nastavení...

  POZNÁMKA:

  Ak sú vaše nastavenia v programe chránené heslom, zadajte ho a kliknite na OK pre potvrdenie.

 3. V stromovom menu (ľavý panel) otvorte vetvu Rodičovská kontrola  Účty


Obr.1-5