Base de conocimiento ESET

Ako vylúčim konkrétne súbory a/alebo adresáre z rezidentnej kontroly?

Problém

 • Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • ESET Smart Security Premium
  • ESET Smart Security
  • ESET NOD32 Antivirus
    
 • Kontrola súborov niektorých emailových serverov, zálohovacieho softvéru, hier atď. spôsobuje abnormálne správanie systému
   
 • Vylúčenie konkrétnych aplikácií alebo adresárov z rezidentnej ochrany súborového systému a zo všetkých druhov kontroly (kontrola súborov spúšťaných po štarte, rezidentná kontrola pri prístupe k súborom, manuálne spúšťaná kontrola počítača)

  Používate Mac?

Riešenie

V niektorých prípadoch je vhodné vylúčiť určité súbory alebo priečinky z rezidentnej kontroly. Najčastejšie je to z dôvodu kompatibility alebo výkonu, ako aj problémov pri priebehu kontroly počítača. Postup je nasledovný:

Inštruktážne video (iba v anglickom jazyku)

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.
   
 2. Kliknite na Nastavenia → Ochrana počítača.

  Obr. 1-1

 3. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa popisu Rezidentná ochrana a z kontextového menu zvoľte možnosť Nastaviť vylúčenia.

  Obr. 1-2

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať→ Prehľadávať (...).

  Obr. 1-3

 5. Zo stromovej štruktúry adresárov vyberte súbor alebo adresár, ktorý chcete z kontroly vylúčiť. Označte ho a kliknite na OK. Cesta k tomuto súboru/adresáru sa automaticky zobrazí v okne Pridať vylúčenie.

  Obr. 1-4

 6. Pre uloženie vylúčenia kliknite na OK a následne opäť na OK.

  Obr. 1-6

POZNÁMKA:

Pomocou zástupného znaku * môžete z kontroly vylúčiť obsah celého disku. Napríklad pre vylúčenie celého disku C:\ je potrebné zadať C:\* do poľa Pridať vylúčenie. Pre vylúčenie všetkých súborov s príponou .doc nachádzajúcich sa na disku C:\ je potrebné zadať C:\*.doc do poľa Pridať vylúčenie. Podrobné informácie o tom, ako pomocou zástupných znakov vylúčiť z kontroly určité súbory/adresáre, získate po stlačení klávesu F1 v zobrazenom okne s názvom Pridať vylúčenie. Ak chcete z kontroly vylúčiť konkrétny súbor, je potrebné uviesť celú cestu k danému súboru, počnúc písmenom disku, na ktorom sa súbor nachádza.

Pokiaľ sa pri používaní aplikácie aj naďalej vyskytujú problémy a táto aplikácia sa pripája na internet, môže byť potrebné danú aplikáciu vylúčiť z filtrovania v rámci Ochrany prístupu na web. Podrobný postup nájdete v nasledujúcom článku našej databázy znalostí: