Base de conocimiento ESET

Ako si stiahnuť a nainštalovať ESET Mail Security 4 pre Microsoft Exchange Server

Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať ESET Mail Security 4 pre Microsoft Exchange Server riaďte sa postupom uvedeným v tomto článku:

Linky na stiahnutie programu pre Windows 2000/2003/2008 nájdete dole:

POZNÁMKA:

Prosím skontrolujte si verziu Vášho operačného systému pred samotným sťahovaním produktu.

Pri sťahovaní Vás stránka vyzve aby ste zadali Vaše používateľské meno a heslo, ktoré Vám boli pridelené pri kúpe produktu. Ak tieto informácie nemáte, pozrite si Váš licenčný e-mail s registračnými údajmi pre produkt.

Ak ste si licenciu ešte nestihli zakúpiť kliknite sem.

Ak Vám ešte neboli doručené, alebo ste stratili Vaše registračné údaje (meno, heslo) kliknite sem.

Otvorí sa okno sťahovania, v ktorom zvoľte možnosť Uložiť súbor (Save file) na Vašu Pracovnú plochu. Po ukončení sťahovania Vás systém môže vyzvať, aby ste klikli na Spustiť a začali tak s inštaláciou. Ak Vás systém vyzve kliknite na Spustiť. Ak nie, presuňte sa na svoju Pracovnú plochu resp. adresár, do ktorého ste uložili inštalačný súbor .msi. Dvojitým kliknutím začníte inštaláciu.

Dôležité:

Pri prevádzkovaní viac ako jedného antivírusového programu na počítači môžu nastať konflikty medzi oboma aplikáciami, čo zníži výkon a naruší stabilitu systému. Je veľmi dôležité, aby ste odinštalovali akékoľvek antivírusové programy iného výrobcu skôr, ako začnete s inštaláciou Vášho produktu ESET.

Inštalácia ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange Server

POZNÁMKA:

Ak sa počas inštalácie zobrazí chybová správa, a ak ste už mali na Vašom počítači nainštalovaný produkt ESET pre Microsoft Exchange Server, overte si, že ste ho celý úspešne odinštalovali. Potom sa pokúste ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange Server znovu nainštalovať.

Ak chcete nainštalovať ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange Server, prosím postupujte podľa tohto postupu: Ak máte Windows 2008 a máte zapnutú Kontrolu používateľských účtov (UAC - User Account Control), môže sa stať, že sa Vám v predchádzajúcich krokoch zobrazia viaceré dialógové okná. Ak Vás systém vyzve, prosím potvrdzujte voľby súhlasne; ako inštaláciu ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange Server, tak aj zavádzanie ovládačov s tým súvisiacich.
 1. Pre spustenie inštalácie dvakrát kliknite na ikonu inštalátora ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange Server. Ak Vás Windows vyzve, aby ste otvorili súbor, klilknite na Otvoriť.
 2. Zobrazí sa okno ESET Mail Security 4. Kliknite na Ďalej.
 3. V ďalšom okne kliknite na Súhlasím s licenčnou dohodou, aby ste potvrdili Váš súhlas s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom ESET Mail Security 4 a potom kliknite na Ďalej.
 4. Objaví sa okno Úroveň inštalácie. Vyberte Typická a kliknite na Ďalej.

POZNÁMKA:

Ak vyberiete Pokročilá môžete modifikovať nastavenia ako sú pravidlá firewallu a ochrana nastavení ESET Smart Security 4.0 heslom. Ak označíte Typická (odporúča sa) môžete tieto ďalšie nastavenia meniť kedykoľvek po úspešnom ukončení inštalácie.

 1. V ďalšom okne vložte Vaše registračné údaje ESET Používateľské meno a Heslo a kliknite na Ďalej.

Dôležité:

Prosím uistite sa, že ako Vaše používateľské meno, tak heslo ste zadali presne v tom tvare, ako sú uvedené v e-maile s Vašimi registračnými údajmi od spoločnosti ESET.    Užívateľské meno je v tvare EAV-12345678 a pomlčka je jeho nedeliteľnou súčasťou. Oba registračné údaje, používateľské meno aj heslo, sú citlivé na veľkosť písma. Heslo má celkovo desať znakov, všetky sú písané malým písmom. Ak zadávate údaje pomocou kopírovania a vkladania uistite sa, že ste pri kopírovaní okrem údajov neoznačili navyše aj prázdny znak. Písmeno L v heslách nepoužívame (používajte v takom prípade číslo jeden (1)), veľké písmeno "0" je číslo nula (0) a malé "o" je malým písmom písané písmeno O.

 1. V okne Manažér licencií kliknite na Pridať, vyhľadajte Vašu licenciu pre ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange Server a kliknite na Ďalej. 1. V okne Systém včasného varovania ThreatSense.Net označte možnosť Zapnúť Systém včasného varovania ThreatSense.Net a kliknite na Ďalej.


 1. V okne Detekcia potenciálne nechcených aplikácií označte možnosť Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií a kliknite na Ďalej.


 1. V okne Pripravený k inštalácii kliknite na Inštalovať.


 1. Po kliknutí na Inštalovať sa po dobu maximálne niekoľkých minút zobrazí okno Inštalácia ESET Mail Security.
 2. Hneď ako sa zobrazí okno Sprievodca dokončil inštaláciu ESET Mail Security môžete stlačiť tlačidlo Dokončiť, čím sa inštalácia skončí.