Base de conocimiento ESET

Aký je rozdiel medzi aktualizáciou vírusovej databázy a aktualizáciou programu?

Aktualizácie vírusovej databázy a modulov

Váš produkt ESET si sťahuje aktualizácie vírusovej databázy denne. Tieto aktualizácie zabezpečujú ochranu Vášho počítača pred najnovšími infiltráciami. Aktualizácie obsahujú najnovšie podpisy infiltrácií, ktoré si Váš produkt pridá do databázy. Občas sa spolu aktualizáciou vírusovej databázy vydá aj aktualizácia modulu. Pod aktualizáciou modulu rozumieme najnovšiu verziu časti architektúry produktu ESET.


Aktualizácia Programu

Oddelene od aktualizácie vírusovej databázy a modulovej aktualizácie prebieha aktualizácia programu. Aktualizácia programu je najnovšou verziou produktu ESET. Tieto nie sú zákazníkom posúvané vzdialene, ako aktualizácie vírusovej databázy, ale môžete ich nájsť na ESET stránke na stiahnutie.

Ak by Vás zaujímali bližšie informácie o menovaných aktualizáciách, prosím pokračujte v čítaní dole.

Obr. 1-1

Podrobné informácie

Váš produkt ESET je vyvíjaný tak, aby fungoval ako rozšíriteľná konštrukcia. Základný produkt - jadro pozostáva zo služby kernel a niektorých ďalších komponentov ako sú ovládače filtrovania. Používateľské rozhranie a súbory pomocníka sú tiež komponentami základného produktu.
Jadro, ako súčasť základného produktu, v zásadnom rozsahu využíva moduly. Bezpečnostný modul programu ESET je knižnica, ktorá vykonáva alebo poskytuje rôzne funkcie, ako napr antivirus/antispyware, de-archivačná (rozbaľovanie komprimovaných formátov), rozšírená heuristika/emulácia, seba-obrana (self-defense), firewall a antispam.
Jadro a moduly použivajú aktualizácie vírusovej databázy, ktoré im umožnia zabrániť, nájsť, a odstrániť škodlivý softvér. Aj ked sa nazývajú "aktualizácie databázy vírusových podpisov", vlastné množstvo "klasických" vírusov infiltrujúcich súbory je pominuteľné v porovnaná s agentmi, botmi, programi na kradnutie hesiel, trojanmi, červami a ostatnnými formami infiltrácií, ktoré sa denne objavujú. Je lepšie uvažovať nad nimi ako nad aktualizáciami databázy podpisov škodlivého softvéru. Program takisto detekuje zneužitia a hrozby, ktoré sami neobsahujú škodlivý kód, ale používajú sa na prenesenie škodlivého kódu do počítača (t.j. útoky z Internetu, atď.).
Ak si program ESET sťahuje aktualizáciu databázy vírusových podpisov, znamená to, že sťahuje nový zoznam podpisov pre menované hrozby. Kedže štruktúra programu je modulárna, aktualizácie modulov (knižníc) môžu byť šírené tým istým spôsobom. Obe možno šíriť konvečným spôsobom, ale bolo by nezvyklé vykonávať aktualizáciu modulu oddelene ak je možné ju "pribaliť" a šíriť zároveň s aktualizáciou vírusovej databázy.
Aktualizácia vírusovej databázy je zobrazená v primárnom okne grafického používateľského rozhrania. Dá sa zistiť tiež ponechaním kurzora myši nad ikonou ESET vpravo dole na obrazovke vedľa ukazovateľa systémového času. 
Podpisy a modulové aktualizácie neobnovia žiadne z komponent základnej štruktúry programu, ako jadro, používateľské rozhranie, alebo pomocníka. Aby boli aktualizované tieto súčasti, je potrebné vykonať aktualizáciu programu. Pri aktualizovaní programu, tento stiahne celú kópiu najnovšej verzie programu a spustí ju aby vykonal aktualizáciu.