Base de conocimiento ESET

Odstraňování problémů souvisejících s hlášením “Aktualizace virové databáze nebyla úspěšná“.

Pokud se Vám zobrazuje zpráva “Aktualizace virové databáze nebyla úspěšná“, zkuste nejdříve znovu zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Postup pro tuto operaci naleznete v tomto článku. Pokud se zpráva zobrazuje i nadále, postupujte dle následujících kroků:
  1. Ověřte si, že je Vaše licence ještě stále platná dle postupu v tomto článku.

POZNÁMKA:

Doporučujeme kontrolu stavu aktualizací produktu ESET po každém kroku. Otevřete hlavní okno programu kliknutím na ikonu ESET na panelu úloh Windows, nebo kliknutím na Start → Všechny programy ESET ESET Smart Security nebo ESET NOD32 Antivirus, a klikněte na Aktualizovat Aktualizovat virovou databázi. Pokud aktualizace fungují, nemusíte pokračovat dalšími kroky. Selžou-li aktualizace, přejděte k dalšímu kroku.

  1. Předchozí aktualizace mohla být porušená, což může způsobit, že se nestáhne nová aktualizace. Vyprázdněte Aktualizační cache a poté smažte obsah složek Updfiles a Charon.
  1. Pokud jste používal nějaký jiný antivirus na vašem počítači (např.: AVG, Kaspersky, McAfee, Norton, nebo jiné) ujistěte se, že jsou kompletně odstraněny  a že v počítači nezůstaly žádné zbytky ovlivňující aktualizační proces. K odstranění zbytků předchozích antivirů můžete využít naše nástroje k odstranění antivirového software.
  1. Pokud používáte Firewall třetí strany (jako je Norton Personal Firewall, Zone Alarm, Outpost, Kerio nebo jiné) ujistěte se, že neblokuje produkty ESET od připojení k Internetu a stahování aktualizací. používáte-li ESET Firewall, přeskočte tento krok.
  1. Nastavte Vaši konfiguraci Proxy. Pro zobrazení okna pokročilého nastavení stiskněte klávesu "F5" v hlavním okně programu. V rozšířeném nastavení vyberte ze stromového menu (v okně vlevo) položku Aktualizace a klikněte na tlačítko Pokročilé nastavení aktualizace… .

 Obr. 1-1
  1. Klikněte na záložku HTTP Proxy. Pokud nepoužíváte proxy (používání proxy serveru není běžné) nastavte možnost Nepoužívat proxy server. Nastavení potvrďte stisknutím OK.
 
Obr. 1-2
  1. V hlavním okně programu stiskněte klávesu "F5" na zobrazení okna pokročilých nastavení. V rozšířeném nastavení vyberte ze stromového menu (v okně vlevo) položku Aktualizace. Ujistěte se, že v roletovém menu Aktualizační server je nastaven Automatický výběr.
  1. Prověřte komunikaci s naším aktualizačním serverem dle následujícího postupu.

a. Stiskněte Start Spustit. Objeví se okno Spustit.

b. Do textového pole napište cmd a stiskněte OK.

c. Do řádku napište text uvedený v uvozovkách: “ping update.eset.com“.

d. Stiskněte ENTER.

Obr. 1-3

e. naváže-li se spojení s aktualizačním serverem, zobrazí se zpráva Odpověď od..., a za ní bude uvedená IP adresa serveru, s kterým se snažíte navázat spojení.

Pokud Vám ani teď nechodí žádné odpovědi, je pravděpodobné, že jiný firewall brání Vašemu počítači v komunikaci se servery ESET, nebo Vaše připojení na Internet není aktivní. Otevřete si internetový prohlížeč a ověřte připojení. Jestli můžete bez problémů procházet internetovými stránkami, znamená to, že buď software na Vašem počítači, nebo firewall používaný Vaším poskytovatelem internetového připojení, blokuje aktualizační proces.

POZNÁMKA:

pokud jsou servery ESETu aktuálně vytížené nebo nedostupné, nechte počítači nějaký čas k tomu, aby navázal spojení s aktualizačním serverem.

  1.  Pokud výše uvedené kroky nevyřeší hlášku "Aktualizace virové databáze nebyla úspěšná", prosím odinstalujte a reinstalujte produkt ESET.
  1. Aktualizační proces může selhat i v případě nakažení počítače malwarem.  V tomto případě kontaktujte Zákaznickou Péči.