Base de conocimiento ESET

Proč můj produkt ESET opakovaně žádá jméno a heslo?

ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus kontrolují dostupnost aktualizací pravidelně každou hodinu. Virová databáze je aktualizovaná minimálně jednou denně, průběžně jsou aktualizované i programové moduly. Pokud Vaše uživatelské jméno nebo heslo není správně, resp. je nesprávně zadáno v programu, aktualizace neproběhne. Ubezpečte se, že jsou Vaše ověřovací údaje v pořádku, těmito kroky:
  1. Otevřete hlavní okno programu kliknutím na ikonu  ESET hned vedle ukazatele systémového času a data (obvykle vpravo dole na obrazovce), nebo také kliknutím na Start > Všechny programy > ESET > ESET Smart Security, popř. ESET NOD32 Antivirus.
  1. V hlavním menu programu klikněte na Aktualizace > Nastavit jméno a heslo....
  1. Ověřte si, že je Vaše uživatelské jméno a heslo správně zadáno a klikněte na OK. Následující údaje slouží jen jako PŘÍKLAD:
 
Uživatelské jméno: EAV-12345678
 
Heslo: abcde12345
 
Obr. 1-1
  1. V hlavním okně klikněte na Aktualizovat virovou databázi (ubezpečte se, že jste připojeni k Internetu).
 
 
Obr. 1-2
  1. Pokud Vás program nevyzve zadat Vaše uživatelské jméno a heslo, údaje byly vloženy správně. Pokud jste však byli vyzváni ke vložení těchto údajů, stiskněte Zrušit a opakujte kroky 2 a 3. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako administrátor, nebo pod účtem, který má přidělená administrátorská práva.
Důležité! Při zadávání jména a hesla je potřeba dodržet velikost písmen a dávat pozor na jejich záměnu.
- uživatelské jméno a heslo jsou citlivé na velikost písma a pomlčku v uživatelském jméně je jeho nedělitelná součást
- heslo má celkově deset znaků, všechny jsou malým písmem
- pokud zadáváte údaje pomocí kopírování a vkládání ujistěte se, že jste kromě údajů neoznačili také prázdný znak
- písmeno L v heslech nepoužíváme (používejte v takovém případě číslo (1))
- velké "0" je číslo nula (0) a malé "o" je malým písmem psané písmeno O
Udržování nejnovějších virových definici a aktualizací programu je nejdůležitějším prvkem každého bezpečnostního softwaru. Vždy zkontrolujte, zda je Vaše antivirové řešení správně aktualizované, abyste tak zabezpečili trvalou ochranu systému. Pro více informací o této problematice klikněte zde.
Pokud je systém stále neschopný aktualizace, navštivte prosím odkaz Zapomenuté jméno a heslo pro aktualizaci a ověřte si, zda jsou licenční údaje, které zadáváte platné.