Base de conocimiento ESET

Jak uruchomić skanowanie komputera na żądanie? (4.x)

Jeśli podejrzewasz, że Twój komputer może być zainfekowany (działa wolniej lub dzieją się dziwne rzeczy), powinieneś przeskanować komputer na żądanie. Zalecamy uruchamianie takowego skanowania co najmniej dwa razy w miesiącu, lub częściej dla komputerów szczególnie narażonych na zagrożenia. Regularne skanowanie może uchronić Twój komputer przed:

  • Zagrożeniami, które istniały w systemie przed instalacją rozwiązań firmy ESET
  • Potencjalnie szkodliwymi plikami w systemie, które mogą zostać nie wykryte przez starsze bazy sygnatur wirusów
  • Infekcjami, które miały miejsce podczas wyłączenia usługi skanowania w czasie rzeczywistym.(możliwe tylko, jeśli użytkownik wcześniej wyłączył tą usługę)

1. Otwórz główne okno programu poprzez kliknięcie ikony programu ESET znajdującej się obok zegara systemowego, lub poprzez kliknięcie w menu Start --> Wszystkie programy --> ESET ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus.

2. Zmień tryb widoku w oknie aplikacji na zaawansowany, w tym celu kliknij Zmień… w lewym dolnym rogu okna aplikacji, lub użyj skrótu klawiszowego CTRL + M.

3. Uruchom usługę Skanowanie komputera --> Skanowanie inteligentne

 

4. Po zakończeniu w oknie podsumowania wyświetlona zostanie liczba przeskanowanych, zainfekowanych i wyleczonych obiektów. Kliknij OK. aby wrócić do okna głównego programu. Aby wyświetlić szczegóły przeprowadzonego skanowania przejdź do kroku 5

5. Przejdź na zakładkę Narzędzia --> Pliki dziennika. Z rozwijanej listy Protokół wybierz Skanowanie komputera na żądanie

 

 

6. Kliknij dwukrotnie na najnowszym wpisie (pierwszy od góry). Otworzy się nowe okno z szczegółami skanowania.