Base de conocimiento ESET

Chyba pri sťahovaní aktualizačného súboru (4.x)

Ak sa Vám pri aktualizácii vírusovej databázy zobrazila správa "chyba pri sťahovaní súboru z aktualizačného servera", príčin môže byť viacero:

 • Prerušenie alebo strata pripojenia na Internet
 • Poškodenie dát na lokálnom disku
 • Poškodená inštalácia ESET
 • Poškodené súbory aktualizačného servera (prostredie mirror servera)
 • Aktualizačné súbory nie sú kompatibilné (pri pokuse o sťahovanie beta produktom ESET z live aktualizačného servera)
Aby ste tento problém odstránili postupujte podľa týchto krokov:
 1. Skontrolujte, či je Vaše pripojenie na Internet funkčné tak, že navštívite domovskú stránku ESET.
 2. Vyčistite vyrovnávaciu pamäť ako je uvedené v tomto postupe:

  1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET hneď vedľa ukazovateľa systémového času a dátumu (zvyčajne vpravo dole na obrazovke) alebo tiež kliknutím na Štart → Programy → ESET → ESET Smart Security resp. ESET NOD32 Antivirus.
  2. Zobrazte menu rozšírených nastavení stlačením tlačítka F5 na klávesnici.
  3. Vypnite ochranu súčastí Vášho produktu ESET. Zrušte označenie poľa Zapnúť ochranu súčastí ESET Smart Security resp. ESET NOD32 Antivirus. Váš produkt Vás upozorní na potrebu reštartovať Váš počítač. Kliknite OK.


  4. Z okna rozšírených nastavení kliknite na Aktualizácia. Potom vyčistite vyrovnávaciu pamäť kliknutím na Vyčistiť...


  5. Kliknite na OK a reštartuje Váš počitač.
  6. Otvorte hlavné okno programu a kliknite na Aktualizácia → Aktualizovať vírusovú databázu.


  7. Ak sa Vám stále zobrazuje správa "Chyba pri sťahovaní súboru z aktualizačného servera" pokračujte krokom 3. Ak nie, nepokračujte, problém ste vyriešili.
 3. Kliknite postupne na Štart → Nastavenie → Ovládací panel → Možnosti priečinka a na karte Zobrazenie označte možnosť Zobrazenie skrytých súborov a priečinkov.
 4. Vymažte obsah adresárov Updfiles a Charon.

  ESET Smart Security: Kliknite na Štart → Tento počítač a presuňte sa do C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\Updfiles. Vymažte obsah tohto adresára.
  Potom sa presuňte do C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\Charon a vymažte obsah tohto adresára.

  ESET NOD32 Antivirus: Kliknite na Štart > Môj počítač a presuňte sa do C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Updfiles. Vymažte obsah tohto adresára.
  Potom sa presuňte do C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Charon a vymažte obsah tohto adresára.
 5. Presuňte sa do C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus alebo do C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security a vymažte všetky súbory s názvom v tvare em0**_32.dat.


 6. Reštartujte počítač.
 7. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET hneď vedľa ukazovateľa systémového času a dátumu (zvyčajne vpravo dole na obrazovke) alebo tiež kliknutím na Štart → Programy → ESET → ESET Smart Security resp. ESET NOD32 Antivirus.
 8. V hlavnom menu kliknite na Aktualizácia a kliknite na Aktualizovať vírusovú databázu. Ak sa Vám stále zobrazuje správa "Chyba pri sťahovaní súboru z aktualizačného servera" pokračujte krokom 9. Ak nie, nepokračujte, problém ste vyriešili.
 9. Ak horeuvedené postupy nevyriešia problém, t.j. stále sa zobrazuje správa "Chyba pri sťahovaní súboru z aktualizačného servera", prosím odinštalujte a znovu nainštalujte Váš bezpečnostný produkt ESET.