Base de conocimiento ESET

Inštalácia produktu ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus. (4.x)

Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus verzie 4.x, postupujte podľa tohto návodu:

Dôležité:

Bola vydaná verzia 5 produktov ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus. Odporúčame vám spraviť bezplatný upgrade starej verzie vášho produktu ESET na najnovšie vydanie ESET Smart Security resp. ESET NOD32 Antivirus vo verzii 5:

 • ESET Smart Security 5 a ESET NOD32 Antivirus 5 pre domácnosti (Home Edition) nie sú vhodné na použitie so serverovými produktami ESET (napr. ESET Remote Administrator).

Ako si stiahnem ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus verzie 4.x

 1. V tabuľke dole si vyberte odkaz na stiahnutie produktu podľa toho, na aký produkt ESET vlastníte licenciu a akú architektúru (32-bit/64-bit) má operačný systém na vašom počítači. Pravým tlačidlom myši kliknite na odkaz a vyberte možnosť Uložiť ako (Save as). 

  Produkt ESET
  pre domácnosti

  (Home Edition)

  32 bitový
  Windows XP / Vista / 2000 / 2003

  64 bitový 
  Windows XP / Vista / 2000 / 2003

  Návod na inštaláciu / Informácie o produkte
  (Databáza znalostí)
  ESET NOD32 Antivirus
  verzia: 4.x
  licencia: plná
  jazyk: Slovenčina
  STIAHNUŤ STIAHNUŤ

  Ako nainštalovať a odinštalovať ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus? (4.x)

  Čo je nové v ESET Smart Security 4.2 a ESET NOD32 Antivirus 4.2?

  ESET Smart Security
  verzia: 4.x
  licencia: plná
  jazyk: Slovenčina
  STIAHNUŤ STIAHNUŤ

  Ako nainštalovať a odinštalovať ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus? (4.x)

  Čo je nové v ESET Smart Security 4.2 a ESET NOD32 Antivirus 4.2?

  ESET NOD32 Antivirus
  verzia: 4.x
  licencia: skúšobná
  jazyk: Slovenčina
  STIAHNUŤ STIAHNUŤ

  Ako nainštalovať a odinštalovať ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus? (4.x)

  Čo je nové v ESET Smart Security 4.2 a ESET NOD32 Antivirus 4.2?

  ESET Smart Security
  verzia: 4.x
  licencia: skúšobná
  jazyk: Slovenčina
  STIAHNUŤ STIAHNUŤ Ako nainštalovať a odinštalovať ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus? (4.x)

  Čo je nové v ESET Smart Security 4.2 a ESET NOD32 Antivirus 4.2?

  * verzie, ktoré si stiahnete z týchto odkazov su vždy najaktuálnejšími verziami rady 4.x
 2. POZNÁMKA:

  • Pri sťahovaní plnej verzie produktu sa otvorí okno, do ktorého musíte zadať vaše používateľské meno a heslo, aby sťahovanie prebehlo úspešne. Ak tieto informácie nemáte, pozrite si prosím potvrdzovací e-mail od ESETu s vašimi registračnými údajmi, alebo kliknite sem a my vám znovu pošleme vaše používateľské meno a heslo.
  • Ak ste si ešte nezakúpili používateľskú licenciu k produktu ESET a chcete to urobiť teraz, prosím pokračujte kliknutím na tento odkaz.
 1. V okne Uložiť ako vyberte umiestnenie Pracovná plocha (Desktop) a kliknite na Uložiť (Save).

Dôležité:

Používanie dvoch antivírusových produktov naraz na tom istom počítači veľmi pravdepodobne zníži jeho celkový výkon a destabilizuje váš operačný systém. Dôležitým predpokladom bezproblémového používania každého antivírusového softvéru je pred samotnou inštaláciou zabezpečiť odstránenie všetkých antivírusových programov iných výrobcov z počítača. Zoznam odinštalátorov (nástroj, ktorý vhodným spôsobom odstráni program z vášho počítača) bežne rozšíreného antivírusového softvéru nájdete v tomto článku:

Inštalácia ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus verzie 4.x

Pri inštalácii postupujte prosím podľa návodu dole. Prípadne si pozrite podrobný návod na inštaláciu v manuáli k produktu na tomto odkaze (ESET Smart Security 4.x) alebo na tomto odkaze (ESET NOD32 Antivirus 4.x). Ak máte na počítači operačný systém Windows Vista a je zapnutá Kontrola používateľských účtov (UAC – User Account Control) môže sa vám počas inštalácie zobraziť viacero výziev na potvrdenie, ktoré v nasledujúcich krokoch neuvádzame. V prípade, že sa vám výzvy zobrazia, vždy potvrďte, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET, ako aj všetky s produktom súvisiace prvky (ovládače a pod.).

 1. Spustite inštaláciu dvojitým kliknutím na ikonu inštalátora ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus (na vašej Pracovnej ploche, viď. Obr.1-1), alebo vložením inštalačného disku (pri inštalácii z pevného média). Ak vás Windows vyzve, aby ste potvrdili spustenie inštalačného súbora, kliknite na Otvoriť/Spustiť (viď. Obr.1-1-2). Ak používate inštalačné CD, kliknite na Inštalovať.

Obr.1-1Obr.1-1-2

 1. Zobrazí sa okno Inštalácia ESET Smart Security (resp. Inštalácia ESET NOD32 Antivirus). Kliknite na Ďalej.


 
Obr.1-2

 1. V ďalšom okne označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou a stlačte Ďalej.Obr.1-3

 1. Zobrazí sa okno Úroveň inštalácie. Nastavte Typická inštalácia a stlačte Ďalej.

  POZNÁMKA:

  Výber Pokročilá (Podrobné nastavenia) vám umožní meniť rozšírené nastavenia ako napríklad pravidlá firewallu (iba ESET Smart Security) alebo ochrániť vaše nastavenia heslom. Bežnému používateľovi odporúčame výber Typická (Odporúčaná pre väčšinu používateľov), aj preto, že všetky rozšírené nastavenia sú po ukončení inštalácie dostupné v menu produktu.

 

Obr.1-4

 1. V ďalšom okne zadajte vaše používateľské meno a heslo, ktoré vám boli pridelené pri kúpe produktu ESET (každé používateľské meno sa začína kódom EAV-). Stlačte Ďalej.

  Dôležité:

  Pole s názvom Parametre aktualizácie nastavím neskôr, označte len v prípade, že inštalujete skúšobnú verziu produktu ESET (platnosť takejto verzie uplynie po 30 dňoch). Odporúčame vám predĺžovať si platnosť licencie vášho produktu ESET pred uplynutím doby platnosti aktuálnej licencie, aby ste ochránili svoje údaje pred škodlivým softvérom.

  POZNÁMKA:

  Prosím vkladajte Vaše registračné údaje presne tak ako sú napísané vo vašom registračnom e-maili od ESET-u. Používateľské meno je vo formáte EAV-12345678 a pomlčka je jeho súčasťou. Používateľské meno aj heslo rozlišujú veľké a malé písmená. Heslo obsahuje 10 malých znakov. Ak zadávate údaje pomocou príkazov Kopírovať/Vložiť uistite sa, že sa v prenášanom reťazci nenachádza aj medzera (prázdny znak). Takisto v heslách nepoužívame malé písmeno L, teda konkrétne tento znak: l. V prípade neistoty použite namiesto neho číslo 1. Veľké 0 je číslo nula, malé o je písmeno o.

 

Obr.1-5

 1. V okne Systém včasného varovania ThreatSense.Net označte pole Zapnúť Systém včasného varovania ThreatSense.Net a stlačte Ďalej.Obr.1-7

 1. V okne Detekcia potenciálne nechcených aplikácií zvoľte z roletového menu jednu možnosť (viď článok Čo sú potenciálne nechcené aplikácie?) a kliknite na Ďalej.Obr.1-8

 1. V ďalšom okne Pripravené na inštaláciu stlačte Inštaluj.  Obr.1-9

 1. Po stlačení Inštaluj sa zobrazí (najviac na niekoľko minút) okno Inštalácia ESET Smart Security a v prípade antivírusu Inštalácia ESET NOD32 Antivirus) monitorujúce priebeh inštalácie.Obr.1-10

 1. Po zobrazení okna so správou Sprievodca dokončil inštaláciu ESET Smart Security (v prípade antivírusu Sprievodca dokončil inštaláciu ESET NOD32 Antivirus) stlačte Dokončiť a ukončite tak inštaláciu.  Obr.1-11

Dôležité:

Týmto bodom sa úspešne končí inštalácia produktu ESET bez modulu firewall (t.j. ESET NOD32 Antivirus). Gratulujeme. Ďalšia časť je už len pre vlastníkov licencie k ESET Smart Security.

 1. V prípade, že inštalujete bezpečnostný produkt ESET, ktorý v sebe zahŕňa aj firewall, zobrazí sa okno Zistené pripojenie do novej siete. Toto okno vám umožní vybrať vhodný režim ochrany v sieti pre váš počítač. Väčšina používateľov by mala zvoliť možnosť Umožniť zdieľanie. Vysvetlenie významu obidvoch nastaviteľných režimov je uvedené pod názvom každého z nich.Obr.1-12

POZNÁMKA:

Ak sa pri inštalácii zobrazí chybové hlásenie, a vy ste mali v systéme už predtým nainštalovaný ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus, ubezpečte sa, že ste program úplne odinštalovali podľa návodu, ktorý nájdete v článku na tomto odkaze. Nezabudnite tiež vymazať zodpovedajúce adresáre ESET.