Base de conocimiento ESET

Pridanie/Zmena/Vymazanie záznamu zo zoznamu dôveryhodných adries (Whitelist) (4.x)

Whitelist je zoznam e-mailových adries, alebo domén, ktoré používateľ označil ako legitímne e-mailové kontakty. Správy prichádzajúce z týchto kontaktov budú automaticky doručené priamo do priečinka doručenej pošty.

Aby bolo možné čo najefektívnejšie odfiltrovať nevyžiadanú poštu, odporúčame používať Whitelist spolu s Blacklistom. Blacklist je zoznam e-mailových adries, alebo domén, u ktorých sa predpokladá ich spojitosť s nežiadanou poštou (spam). Pre viac informácií o Blacklistoch kliknite sem.

Pridanie e-mailovej adresy do zoznamu dôveryhodných adries (Whitelist)

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security.
 2. Ak vidíte správu Zobrazenie: Jednoduchý režim v ľavom dolnom rohu okna, prepnite mód zobrazenia do Rozšíreného režimu tak, že kliknete na príkaz Zmeniť... a potvrdíte prípadné vyskakovacie okno. Medzi režimami zobrazenia sa môžete prepínať aj stlačením kombinácie kláves CTRL + M.
 3. V hlavnom menu (ľavý panel) kliknite postupne na Nastavenia > Antispamová ochrana.
 4. V pravej časti okna kliknite na Používateľský zoznam  dôveryhodných adries. V tomto okne môžete pridávať a meniť spamové adresy. Ak chcete pridať e-mailovú adresu do zoznamu dôveryhodných adries (Whitelist) kliknite na tlačítko Pridať.
 5. Zobrazí sa okno Nová položka. Do poľa E-mailová adresa napíšte e-mail, ktorý chcete pridať do zoznamu. Do poľa Meno napíšte spoločnosť alebo jednotlivca spájaného s adresou.
 6. Ak chcete pridať do zoznamu celú doménu označte pole Celá doména v spodnej časti okna. Toto je užitočné najmä v prípadoch, ak chcete povoliť správy od všetkých pracovníkov určitej organizrácie. Môžete tiež označiť možnosť Domény nižšej úrovne, ak chcete, aby boli povolené tiež kontakty z príslušných domén nižšej úrovne.
 7. Pre ukončenie kliknite na OK.
Zmena záznamu v zozname dôveryhodných adries (Whitelist)
 1. V okne Používateľskýzoznam dôveryhodných adries z kroku 4 hore, sa nastavte na adresu, ktorú chcete zmeniť a kliknite na tlačidlo Upraviť.
 2. Objaví sa okno Zmena položky, v ktorom možno meniť názov položky, tvar e-mailovej adresy, prípadne domény. Nastavenie potvrdíte kliknutím na OK.

Odstránenie záznamu zo zoznamu dôveryhodných adries (Whitelist)
 1. V okne Používateľský zoznam dôveryhodných adries z kroku 4 hore, označte jednu, alebo viaceré adresy a kliknite na tlačidlo Vymazať.
 2. Zobrazí sa žiadosť o potvrdenie vašej voľby. Kliknite na OK a potvrďte tak vymazanie.
 3. Zavrite okno Používateľský zoznam dôveryhodných adries ak ste už ukončili prácu s jeho položkami.