Base de conocimiento ESET

Pridanie/Zmena/Vymazanie záznamu zo zoznamu spamových adries (Blacklist) (4.x)

Blacklist je zoznam e-mailových adries, alebo domén, ktoré sú považované za zdroje nevyžiadanej pošty (spam). V závislosti od Vašich nastavení sú správy prichádzajúce z týchto adries automaticky vymazávané, resp. sú presúvané do priečinka na nevyžiadanú poštu.

Nové adresy tohto typu sa objavujú na dennej báze, čo robí z udržiavania blacklistu náročnú úlohu. Preto odporúčame používať Blacklist spolu s Whitelistom, aby bolo možné čo najefektívnejšie odfiltrovať nevyžiadanú poštu.

Whitelist je zoznam e-mailových adries, alebo domén, ktoré používateľ označil ako legitímne e-mailové kontakty. Správy prichádzajúce z týchto kontaktov budú automaticky doručené priamo do priečinka doručenej pošty. Pre viac informácií o Whitelistoch kliknite sem.

Pridanie e-mailovej adresy do zoznamu spamových adries (Blacklist)

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security.
 2. Ak vidíte správu Zobrazenie: Jednoduchý režim v ľavom dolnom rohu okna, prepnite mód zobrazenia do Rozšíreného režimu tak, že kliknete na príkaz Zmeniť... a potvrdíte prípadné vyskakovacie okno. Medzi režimami zobrazenia sa môžete prepínať aj stlačením kombinácie kláves CTRL + M.
 3. V hlavnom menu (ľavý panel) kliknite postupne na Nastavenia > Antispamová ochrana.
 4. V pravej časti okna kliknite na Používateľský zoznam spamových adries.


Obr.1-1

 1. V tomto okne môžete pridávať a meniť spamové adresy. Ak chcete pridať e-mailovú adresu do zoznamu spamových adries (Blacklist) kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Zobrazí sa okno Nová položka. Do poľa E-mailová adresa napíšte mail, ktorý chcete pridať do zoznamu. Do poľa Meno napíšte spoločnosť alebo jednotlivca spájaného s adresou.
 3. Ak chcete blokovať celú doménu označte pole Celá doména v spodnej časti okna. Toto je užitočné najmä v prípadoch, ak chcete blokovať správy od všetkých pracovníkov určitej organizácie. Môžete tiež označiť možnosť Domény nižšej úrovne, ak chcete, aby boli blokované tiež kontakty z príslušných domén nižšej úrovne.


Obr.1-2

 1. Pre ukončenie kliknite na OK.

POZNÁMKA:

Ak chcete vo vašom poštovom programe rýchlo označiť určitú e-mailovú adresu ako pôvodcu nevyžiadanej pošty stačí, ak označíte konkrétnu správu a stlačíte ALT + S.

Zmena záznamu v zozname spamových adries (Blacklist)

 1. Kým sa nachádzate v okne Používateľský zoznam spamových adries z kroku 4 hore, nastavte sa na adresu, ktorú chcete zmeniť a kliknite na tlačidlo Upraviť.
 2. Objaví sa okno Zmena položky, v ktorom možno meniť názov položky, tvar e-mailovej adresy, prípadne domény. Pre ukončenie kliknite na OK.


Obr.1-3

Vymazanie záznamu zo zoznamu spamových adries (Blacklist)

 1. V okne Používateľský zoznam spamových adries označte jednu, alebo viaceré adresy a kliknite na tlačidlo Vymazať.
 2. Zobrazí sa žiadosť o potvrdenie vašej voľby. Kliknite na OK a potvrďte tak vymazanie.
 3. Zavrite okno Zoznam spamových adries ak ste už ukončili prácu s jeho položkami.