Base de conocimiento ESET

Ako môžem poslať stránky, vzorky vírusov alebo možných falošných poplachov do laboratória spoločnosti ESET?

Problém

Máte podozrivú webovú stránku / možný falošný poplach / nesprávne kategorizovanú webovú stránku v Rodičovskej kontrole a chceli by ste to zaslať do spoločnosti ESET na analýzu.

Riešenie

Pre odoslanie podozrivého súboru, webovej stránky alebo možného falošného poplachu na analýzu do spoločnosti ESET, postupujte, prosím, nasledovne:


Odoslanie podozrivého súboru na analýzu

 1. Ak je to možné, urobte snímku obrazovky s oznámením, ktoré sa zobrazí pri detekcii súboru naším programom alebo s iným chybovým hlásením, prípadne, ak sa váš počítač správa neštandardne (Ako spravím snímku obrazovky?).Obrázok 1-1

 1. Zbaľte súbor(y) do archívu typu .zip alebo .rar a zaheslujte ich heslom “infected” (bez úvodzoviek).
   
 2. Napíšte e-mail s nasledujúcimi údajmi:
  1. Do predmetu napíšte, či sa v priloženom súbore nachádza podozrivá infiltrácia alebo falošný poplach (použite predmet napr. Podozrivá infiltrácia alebo Falošný poplach).
    
  2. V tele e-mailu uveďte znenie hesla, ktorým ste súbor zbalili v kroku č. 2 (vrátane úvodzoviek), a zároveň priložte spomínaný súbor ako aj všetky snímky obrazovky.

   Ak máte, doplňte aj číslo servisnej požiadavky (#TICKET ...) a akékoľvek informácie o vzorke (napr. kde bola nájdená a pod.).
    
  3. V prípade, že počítač bol už infikovaný vírusom, zvážte pripojiť zozbierané protokoly (logy) z nástroja ESET Log Collector.
    
  4. E-mail pošlite na samples@eset.com.

 Ak nie je situácia vyriešená do dvoch dní a ide o urgentnú záležitosť, pošlite ďalší email s nasledujúcimi informáciami:

 • predmet správy, ktorú ste poslali na samples@eset.com,
 • dátum a čas odoslania e-mailu,
 • e-mailová adresa, z ktorej bol poslaný.

Odoslanie podozrivej webovej stránky, možného falošného poplachu alebo nesprávne kategorizovanej webovej stránky na analýzu do spoločnosti ESET
V závislosti od druhu hlásenia, ktoré nám chcete poslať, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií:

Nahlásenie blokovanej webovej stránky alebo možného falošného poplachu
Vytvorte a odošlite e-mail s nasledujúcimi údajmi:

 1. Predmet e-mailu: Ak nahlasujete webovú stránku, ktorá môže obsahovať možný nebezpečný obsah, napíšte predmet v tvare "Whitelist domény www.blokovanadomena.sk" (kde miesto "www.blokovanadomena.sk" uvediete príslušnú URL adresu).
 2. Do tela e-mailu uveďte blokované alebo podozrivé URL adresy.
 • Priblížte, prečo si myslíte, že sa jedná o falošný poplach. Prosím, uveďte čo najviac informácií o zdroji softvéru, vrátene mena jeho tvorcu, celý názov a verziu produktu.
 • Ak nahlasujete blokovanú webovú stránku, uveďte, prosím, celú adresu takejto stránky. Odporúčame priložiť aj snímok obrazovky zobrazujúci hlásenie o blokovaní.
 1. E-mail pošlite na samples@eset.com.

Ak nie je situácia vyriešená do dvoch dní a ide o urgentnú záležitosť, pošlite ďalší email s nasledujúcimi informáciami:

 • predmet správy, ktorú ste poslali na samples@eset.com,
 • dátum a čas odoslania e-mailu,
 • e-mailová adresa, z ktorej bol poslaný

Nahlásenie nesprávnej kategorizácie webovej stránky modulom Rodičovskej kontroly
Kliknete sem pre viac informácií o Rodičovskej kontrole.