Base de conocimiento ESET

Ako môžem poslať stránky, vzorky vírusov alebo možných falošných poplachov do laboratória spoločnosti ESET?

Problém

Máte podozrivý súbor / podozrivú webovú stránku / možný falošný poplach / nesprávne kategorizovanú webovú stránku v Rodičovskej kontrole a chceli by ste to zaslať do spoločnosti ESET na analýzu.

Riešenie

Pre odoslanie podozrivého súboru, webovej stránky alebo možného falošného poplachu na analýzu do spoločnosti ESET postupujte podľa inštrukcií pre konkrétnu situáciu:


Odoslanie podozrivého súboru na analýzu

 1. Ak je to možné, urobte snímku obrazovky s oznámením, ktoré sa zobrazí pri detekcii hrozby vaším bezpečnostným produktom ESET, prípadne snímku akéhokoľvek iného chybového hlásenia či podozrivého správania vášho počítača (Ako spravím snímku obrazovky?).Obrázok 1-1

 1. Zbaľte súbor(y) do archívu typu .zip alebo .rar a zabezpečte ich heslom „infected“ (bez úvodzoviek).
   
 2. Napíšte e-mail s nasledujúcimi údajmi:
  1. Do predmetu napíšte, či sa v priloženom súbore nachádza podozrivá infiltrácia alebo falošný poplach (použite predmet napr. Podozrivá infiltrácia alebo Falošný poplach).
    
  2. V tele e-mailu uveďte znenie hesla, ktorým ste súbor zbalili do archívu v kroku č. 2 (vrátane úvodzoviek), a priložte spomínaný súbor (archív .zip alebo .rar) ako aj všetky snímky obrazovky.

   Doplňte aj číslo servisnej požiadavky (#TICKET ...) na technickú podporu, ak takouto informáciou disponujete, a akékoľvek informácie o vzorke (napr. kde bola nájdená a pod.).
    
  3. V prípade, že počítač už je infikovaný vírusom, zvážte pripojiť k e-mailu aj zozbierané protokoly (logy) z nástroja ESET Log Collector.
    
  4. E-mail pošlite na samples@eset.com.

 Ak nie je situácia vyriešená do dvoch dní a ide o urgentnú záležitosť, pošlite ďalší e-mail s nasledujúcimi informáciami:

 • predmet správy, ktorú ste poslali na samples@eset.com,
 • dátum a čas odoslania e-mailu,
 • e-mailová adresa, z ktorej bol poslaný.

Odoslanie podozrivej webovej stránky, možného falošného poplachu alebo nesprávne kategorizovanej webovej stránky na analýzu do spoločnosti ESET

V závislosti od druhu hlásenia, ktoré nám chcete poslať, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií:
 

Nahlásenie blokovanej webovej stránky alebo možného falošného poplachu
Vytvorte a odošlite e-mail s nasledujúcimi údajmi:

 1. Predmet e-mailu: Ak nahlasujete webovú stránku, ktorá môže obsahovať možný nebezpečný obsah, napíšte predmet v tvare „Whitelist domény www.blokovanadomena.sk“ (kde namiesto „www.blokovanadomena.sk“ uvediete príslušnú URL adresu).
 2. Do tela e-mailu uveďte blokované alebo podozrivé URL adresy.
 • Priblížte, prečo si myslíte, že sa jedná o falošný poplach. Prosím, uveďte čo najviac informácií o zdroji softvéru, vrátene mena jeho tvorcu, celý názov a verziu produktu.
 • Ak nahlasujete blokovanú webovú stránku, uveďte, prosím, celú adresu takejto stránky. Odporúčame priložiť aj snímku obrazovky zobrazujúcu hlásenie o blokovaní.
 1. E-mail pošlite na samples@eset.com.

Ak nie je situácia vyriešená do dvoch dní a ide o urgentnú záležitosť, pošlite ďalší email s nasledujúcimi informáciami:

 • predmet správy, ktorú ste poslali na samples@eset.com,
 • dátum a čas odoslania e-mailu,
 • e-mailová adresa, z ktorej bol poslaný
   

Odoslanie nevyžiadanej e-mailovej správy (spam) alebo správy nesprávne zaradenej medzi spam 

E-maily zasielajte vo formáte .eml alebo .msg

E-mail je potrebné zaslať ako prílohu vo formáte .eml alebo .msg, aby mohol byť analyzovaný spoločnosťou ESET. E-mail zaslaný v inom formáte nie je možné spracovať.

V aplikácii Microsoft Outlook exportujete e-mail do súboru vo formáte .msg potiahnutím a presunutím daného e-mailu na pracovnú plochu. Pokiaľ používate webový poštový klient, kontaktujte daného dodávateľa ohľadom inštrukcií, ako exportovať e-mail v požadovanom formáte.

 • E-mail bol nesprávne zaradený medzi spam: Pokiaľ ste dostali e-mailovú správu, ktorá bola vaším bezpečnostným produktom ESET vyhodnotená ako nevyžiadaná pošta (spam), avšak podľa vás o spam nejde, pošlite túto správu vo formáte .eml alebo .msg ako prílohu e-mailu na adresu nospam@eset.com.
   
 • Nezachytený spam: Ak vám bola zaslaná e-mailová správa, ktorú považujete za spam, avšak váš bezpečnostný produkt ESET túto správu ako spam nevyhodnotil, pošlite túto správu vo formáte .eml alebo .msg ako prílohu e-mailu na adresu spam@eset.com.
   

Nahlásenie nesprávnej kategorizácie webovej stránky modulom Rodičovskej kontroly
Kliknete sem pre viac informácií o Rodičovskej kontrole.